Prohlášení LOMINA k variantě Covid-19 Omicron a Lomina Antigenním testům

Náš výzkumný a vývojový tým analyzoval, že místo mutace proteinu N mutantního viru b.1.1.529 (obecně nazývaného Omicron) nespadá do oblasti epitopu Lominy sady monoklonálních protilátek, takže mutace nemá žádný vliv na detekční schopnost testů Lomina Antigen. Rozpoznávací místa protilátky použitá v testech Lomina byla umístěna v oblasti n47-al73 na N-konci nukleoproteinu. Kmen Omicron má mutatinová […]