SARS-CoV-2 testy Covid-19

Nejpopulárnější produkty

Rychlotest IgM/IgG pro detekci a sílu protilátek Covid-19

Chcete zjistit jestli máte protilátky a jaká je jeich síla ve Vašem těle? Použijte Lomina rychlotest pro detekci protilátek. Lomina test je testován na poslední typy vakcín jako je Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sputnik-V, Sino.

2854

Určený účel
použití:

IVD test určený pro sebetestování pro detekci protilátek IgG a IgM proti S1-proteinu v krvi po prodělaném onemocnění COVID-19. Test je zároveň určen k detekci orientační úrovně protilátek IgG po očkování. Prostředek neslouží jako primární nástroj časné detekce onemocnění COVID19!

Video:

Přehrát video

Možné varianty balení:

Použitelný biologický materiál:

Test je vyvinut a testován pro širokou veřejnost pro použití krevních vzorků odebraných z prstu.

Plná krev

Základní parametry, charakteristika a limity:

IgG – 96,79% (CI 95%: 94,46%-98,33%) / 97,27 %; (CI 95%: 95,86%-98,30%).

IgM – 98,54% (CI 95%: 97,14%-99,37%) / 88,46% (CI 95%: 84,18%-94,92%).

100% odezva na komplexní řadu IgG protilátek COVID-19.

Interpretace výsledků:

1. Negativní výsledek testu:

Pokud je kontrolní proužek QCC (Quality Control – C) viditelný, a linky M a G se nezabarví, je vzorek negativní neboť žádné protilátky nebyly detekovány.

2. Pozitivní výsledek testu na protilátky:

2.1 Pokud se kontrolní proužek „C“ zobrazí spolu s proužkem „IgM“ došlo k detekci protilátky IgM a vzorek je pozitivní. Protilátky IgM svědčí o akutní reakci imunitního systému po bezprostředním setkání s virem ale může ho vyvolat i vakcína.

2.2 Pokud se kontrolní proužek „C“ zobrazí spolu s proužkem „IgG“ došlo k detekci protilátky IgG a vzorek je pozitivní. V závislosti na rychlosti zobrazení proužku IgG je možné orientačně určit hodnotu protilátek po infekci nebo po očkování. Přítomnost protilátek IgG v těle je žádoucí pro zvýšení ochrany před onemocněním COVID-19

2.3 Pokud se kontrolní proužek „C“ zobrazí spolu s proužkem „IgG“ i proužkem „IgM“ došlo k detekci obou protilátek IgG a IgM a vzorek je poztitivní na oba typy protilátek.

3. Nevalidní test:

Pokud se neobjeví proužek kontroly „C“ je test v každém případě neplatný a musíte ho zopakovat! Toto může být způsobeno dlouhou prodlevou při testování, kontaminací reagentu, znehodnocením testu teplotou a podobně.

Ke stažení:

Vysoká senzitivita a specificita testů

Rychlé vyhodnocení testu

Testováno v akreditovaných laboratořích

Jednoduchá aplikace testu