Testy Covid-19

Lomina SARS-CoV-2 Antigenní LTX test (nasopharyngeal / oropharyngeal swab)

2854

Určený účel použití:

Souprava je určena ke kvalitativní detekci nového nukleokapsidového (N) antigenu koronaviru ve vzorcích lidského orofaryngeálního a/nebo nasofaryngeálního výtěru in vitro. Používá se jako doplňkový zdravotnický prostředek pro případy podezření na nový koronavirus. Nelze jej použít jako jediný základ pro diagnostiku.

Video

Přehrát video

Možné varianty balení:

Použitelný biologický materiál:

Test je vyvinut a testován pro použtií vzorku z nasofaryngeálních nebo orofaryngeálních stěrů.

Nasopharyngeal swab

Oropharyngeal swab

Základní parametry, charakteristika & limity:

Senzitivita: 97,7% (95% CI: 93,40%-99,52%)

Specificita: >99,9% (95% CI: 98,85%-100%)

 

Interpretace výsledků:

1. SARS-CoV-2 (COVID-19) Pozitivní:

Jedno pásmo / řádek se objeví v kontrolní oblasti „C“ a další pásmo / řádek se objeví v oblasti „T“ (obrázek A).

2. Negativní test:

V kontrolní oblasti „C“ se objeví pouze jedno pásmo / řádek, jinde není žádný další sloupcový znak. (obrázek B)

3. Nevalidní test:

V kontrolní oblasti (C) se neobjeví žádné pásmo / řádek, ať už je nebo není přítomno testovací pásmo „T“. Opakujte neplatné testy s novým vzorkem, novým testovacím zařízením a reagentem. Nedostatečný objem vzorku, nepřesný provozní postup nebo prošlé testy mohou vést k neplatnému výsledku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte místního distributora. (obrázek C).

Ke stažení:

Anglicky

Anglicky

Německy

Česky

Stáhnout

Stáhnout

Stáhnout

Stáhnout

Stáhnout

Stáhnout

-

-

Vysoká senzitivita a specificita testů

Rychlé vyhodnocení testů

Testováno v akreditovaných laboratořích

Jednoduchá aplikace