Veterinární IVD testy

O Africkém prasečím moru (ASFV):

Africký mor prasat (AMP) je vysoce nakažlivé virové onemocnění domácích a divokých prasat, jehož úmrtnost může dosáhnout až 100 %. Neohrožuje zdraví lidí, ale má devastující účinky na populace prasat a ekonomiku chovu. Proti AMP v současné době neexistuje účinná vakcína. Virus je v prostředí vysoce odolný, což znamená, že může přežívat na oblečení, botách, kolech a dalších materiálech. Může také přežívat v různých výrobcích z vepřového masa, jako je šunka, klobásy nebo slanina. Proto může chování lidí hrát důležitou roli při šíření této nákazy prasat přes hranice, pokud nejsou přijata odpovídající opatření.

Africký prasečí mor (ASFV) antibody rychlý test

Chcete vědět, zda je divoké prase nakažené virem? Použijte test na africký mor prasat Lomina. Virus afrického moru prasat (ASFV) je vysoce nakažlivé virové onemocnění domácích prasat a divočáků. (ASFV) je velký dvouvláknový DNA virus (jediný člen čeledi Ascarviridae) se složitou molekulární strukturou.

Určený účel použití:

Virus afrického moru prasat (ASFV) je vysoce nakažlivé virové onemocnění domácích prasat a divočáků. (ASFV) je dlouhý dvouřetězcový DNA virus (jediný člen čeledi Ascarviridae) se složitou molekulární strukturou. Jeho dlouhý genom, který kóduje mnoho faktorů virulence, umožňuje účinnou replikaci, která probíhá převážně v cytoplazmě monocytů a makrofágů. ASFV má také schopnost zasahovat do buněčných signálních drah, což vede k různým modulacím v profilech syntézy interferonu a dalších cytokinů. ASFV infikuje domácí prasata, divoká prasata (Sus scrofa), (také prasata bradavičnatá a prasata křovinná) a také měkká klíšťata (Ornithodoros erraticus), která pravděpodobně fungují jako přenašeči. Uvádí se, že inkubační doba přirozeně získaných případů je 4 až 19 dní. Míra výskytu afrického moru prasat se může v různých stádech domestikovaných prasat blížit 100 %. Kumulativní mortalita závisí na virulenci izolátu a může se pohybovat od 5 % do 100 %. U subakutních případů je obvykle 30-70 %.

Video:

* video je převzato ze stránek „World Organisation for Animal Health“ www.woah.org

Možné varianty balení:

Použitelný biologický materiál:

Test je vyvinut a testován pro divoká prasata a pro vyhodnocení z odebraného vzorku krve.

Plná krev

Základní parametry, charakteristika a limity:

Proužek P30 obsahující specifické antigeny P30 značené částicemi koloidního zlata.
Proužek P54 obsahující specifické antigeny P54 značené částicemi koloidního zlata.
Proužek P72 obsahující specifické antigeny P72 značené částicemi koloidního zlata.

Test LOMINA ASFV antibody test (P30/P54/P72) je založen na chromatografické imunoanalýze s Lateral Flow pro kvalitativní detekci proteinů P30 antibody, P54 antibody a P72 antibody viru afrického moru prasat (ASFV) ve veterinárních vzorcích séra nebo plazmy in vitro.
Protein P30, protein P54 a protein P72 jsou exprimovány pro určení časné, střední a pozdní fázi infekce ASFV. Detekce odpovídajících protilátek pomáhá při diagnostice a sledování celého infekčního cyklu.

Interpretace výsledků:

1. Negativní výsledek testu: ​

Zobrazí se pouze samotný řádek C.

2. Pozitivní výsledek testu: ​

Zobrazení proužku C i proužku T (jakékoliv testovací okno), bez ohledu na to, zda je proužek T silný nebo slabý.

3. Nevalidní test:

V oblasti C se neobjeví žádná kontrolní čára bez ohledu na výskyt čáry T.

Včasná fáze infekce POZITIVNÍ P30

Rozvinutá fáze infekce POZITIVNÍ P54

Pozdní fáze infekce POZITIVNÍ P72

2 kapky krve a
2 kapky bufferu do každého otvoru

NEPLATNÝ

NEGATIVNÍ

Ke stažení:

Vysoká senzitivita a specificita testů

Rychlý vysledek
testu

Testováno v akreditovaných laboratořích

Jednoduchá
aplikace testu