Lomina Group

Jsme ryze evropská česko-švýcarská společnost, která se zaměřuje na technologický rozvoj, vývoj, výrobu a distribuci široké škály IVD testů, sekvenačních zařízení, analyzátorů a podpůrného zdravotnického vybavení.

Naše hlavní vývojové středisko a také výroba našich produktů probíhá na výrobních linkách v České republice.

Našimi dvěma hlavními divizemi jsou LOMINA AG a LOMINA Superbio a.s., přičemž se LOMINA Superbio se věnuje vývoji a výrobě diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (In Vitro Diagnostic Medical Devices – IVD).

Lomina Group byla založena v roce 2007 ve Švýcarsku. LOMINA AG byla rovněž registrována jako organizační složka v České republice. Dceřinná společnost LOMINA SUPERBIO a.s. byla založena v srpnu 2018 v České republice. Společnosti jsou zcela nezávislé, 100 % akcionářů LOMINA jsou evropské fyzické osoby. Nezávisíme na žádném subjektu mimo EU, nepoužíváme žádné offshore a plně zdaňujeme v rámci EFTA (EU a Švýcarsko).

Naše mise

Skupina LOMINA AG poskytuje vysoce kvalitní diagnostické produkty a služby, které naplňují globální potřeby v oblasti zdravotnické péče a umožňují pacientům činit zásadní rozhodnutí s ohledem na své zdraví. Významným cílem skupiny je podporovat zdravotnické pracovníky po celém světě v jejich každodenním úsilí a náročném poslání.

Firemní kultura

Skupina LOMINA AG sjednocuje zdroje pocházející ze všech kontinentů za účelem vývoje a distribuce inovativních diagnostických nástrojů svým zákazníkům. Uvědomujeme si svou odpovědnou roli a zohledňujeme přitom aspekty životního prostředí. Naše základní hodnoty definují, za čím stojíme, jak se chováme a jak komunikujeme se svými kolegy, zákazníky a dalšími partnery. Našimi základními hodnotami jsou:

Kvalita

Věříme, že kvalita je v lékařství nejen nutností, ale také klíčem k úspěchu. Naše organizační kultura podporuje sebekázeň a neustálé zlepšování výrobních postupů prostřednictvím komplexního řízení kvality (TQM). Ke společnému cíli vede píle a úsilí na společné i individuální úrovni napříč celou společností.

Týmová práce

Společných cílů dosahujeme prostřednictvím otevřené a přímé komunikace. Dáváme najevo zájem o druhé a podporujeme se navzájem ve svém úsilí.

Orientace na výsledek

Jsme permanentně zaměřeni na bezchybné a efektivní dosahování našich cílů, produktivity a výkonostních standardů. 

Integrita

Integrita je pro nás klíčová. Zakládáme si na vysokých standardech. Jsme transparentní, upřímní a féroví v každém aspektu našeho podnikání.

Agilita

Agilně a rychle reagujeme na změny a nové výzvy. 

Přehrát video

Portfolio

Hlavní portfólio tvoří následující produkty:

Diagnostické testy

Nabízíme více než 500 druhů IVD testů včetně některých velmi vzácných onemocnění. Nabízíme také OEM/OBL produkci.

IVD přístroje

Vyrábíme laboratorní in vitro diagnostické přístroje (IVD), které reagují na řadu onemocnění, včetně infekčních, nádorových, srdečních a dalších.

LOMINA LAB

Lomina Mobile Laboratory (LOMINA LAB) jsou diagnostické soupravy v podobě diagnostických IVD kufříků určených pro snadný a rychlý odběr a vyhodnocování diagnostických testů včetně biochemických hodnot.

Management kvality

LOMINA se stala první evropskou organizací, která získala certifikát IVD SELFTESTING za vlastní COVID-19 Antibody IVD test v prosinci 2020.

Skupina LOMINA je certifikována podle normy ISO 13485:2016 britským certifikačním úřadem NQA-UKAS. Nejnovější recertifikace proběhla úspěšně v červnu 2021.

Společnost dodržuje normy ISO:9001 a oficiální certifikace bude dokončena při plánovaném ročním auditu v roce 2022.

Všechny produkty LOMINA jsou v souladu s legislativou registrovány v české databázi RZPRO a evropské databázi EUDAMED.

Všechny produkty LOMINA jsou registrovány v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/79/EC a podle norem:

  • EN ISO 15223-1:2016,
  • EN ISO 14971:2012,
  • EN 13641:2002,
  • EN ISO 18113-1:2011,
  • EN ISO 18113-2:2011,
  • EN 13612:2002,
  • EN ISO 23640:2015.

Certifikáty

Připravujeme. Již brzy!