Náš výzkumný a vývojový tým analyzoval, že místo mutace proteinu N mutantního viru b.1.1.529 (obecně nazývaného Omicron) nespadá do oblasti epitopu Lominy sady monoklonálních protilátek, takže mutace nemá žádný vliv na detekční schopnost testů Lomina Antigen.

Rozpoznávací místa protilátky použitá v testech Lomina byla umístěna v oblasti n47-al73 na N-konci nukleoproteinu.

Kmen Omicron má mutatinová místa na NP proteinu P13L, Δ 31-33, r203k a g204r, takže naše produkty nejsou mutací ovlivněny.