Rychlotest COVID19 IgM / IgG Souprava pro detekci protilátek (Koloidní zlato)

2854

Určený účel použití:

 IVD test určený pro sebetestování pro detekci protilátek IgG a IgM proti S1-proteinu v krvi po prodělaném onemocnění COVID-19. Test je zároveň určen k detekci orientační úrovně protilátek IgG po očkování. Prostředek neslouží jako primární nástroj časné detekce onemocnění COVID19! 

Video

Přehrát video

Možné varianty balení:

Použitelný biologický materiál:

Test je vyvinut a testován pro širokou veřejnost pro použití krevních vzorků odebraných z prstu.

Plná krev

Základní parametry, charakteristika a limity:

IgG – 96,79% (CI 95%: 94,46%-98,33%) / 97,27 %; (CI 95%: 95,86%-98,30%). 

IgM – 98,54% (CI 95%: 97,14%-99,37%) / 88,46% (CI 95%: 84,18%-94,92%).

100% odezva na komplexní řadu IgG protilátek COVID-19.

Interpretace výsledků:

1. Negativní výsledek testu:

Pokud je kontrolní proužek QCC (Quality Control – C) viditelný, a linky M a G se nezabarví, je vzorek negativní neboť žádné protilátky nebyly detekovány. 

2. Pozitivní výsledek testu na protilátky

2.1 Pokud se kontrolní proužek „C“ zobrazí spolu s proužkem „IgM“ došlo k detekci protilátky IgM a vzorek je pozitivní. Protilátky IgM svědčí o akutní reakci imunitního systému po bezprostředním setkání s virem ale může ho vyvolat i vakcína. 

2.2 Pokud se kontrolní proužek „C“ zobrazí spolu s proužkem „IgG“ došlo k detekci protilátky IgG a vzorek je pozitivní. V závislosti na rychlosti zobrazení proužku IgG je možné orientačně určit hodnotu protilátek po infekci nebo po očkování. Přítomnost protilátek IgG v těle je žádoucí pro zvýšení ochrany před onemocněním COVID-19 

2.3 Pokud se kontrolní proužek „C“ zobrazí spolu s proužkem „IgG“ i proužkem „IgM“ došlo k detekci obou protilátek IgG a IgM a vzorek je poztitivní na oba typy protilátek. 

3. Nevalidní test:

Pokud se neobjeví proužek kontroly „C“ je test v každém případě neplatný a musíte ho zopakovat! Toto může být způsobeno dlouhou prodlevou při testování, kontaminací reagentu, znehodnocením testu teplotou a podobně. 

Ke stažení:

Dokument

Anglicky

Německy

Česky

Návod k použití

Stáhnout

Stáhnout

Stáhnout

Prohlášení o shodě

Stáhnout

-

-

Vysoká senzitivita a specificita testů

Rychlé vyhodnocení testů

Testováno v akreditovaných laboratořích

Jednoduchá aplikace

Ukraine, we stand with you! No war in Ukraine.

We stopped all our business activities with the Russian Federation. We fully support Ukraine. #staystrong #nowar

Připravujeme. Již brzy!