Lomina Streptokok A výtěr z krku

Lomina Strep A Test je rychlotest, který kvalitativně detekuje přítomnost antigenů Strep A ve vzorcích výtěru z krku a poskytuje výsledky do 5 minut. Test využívá protilátky specifické pro celobuněčné streptokoky Lancefieldovy skupiny A k selektivní detekci antigenů Strep A ve vzorku výtěru z krku. Pokud máte bolesti v krku a vyjde Vám rychlotest pozitivní na Streptokoka A, je rozhodně nutné navštívit lékaře!

Určený účel použití:

Lomina Strep A Test je rychlotest na principu chromatografické imunoanalýzy určený pro kvalitativní detekci antigenů Strep A ze vzorků výtěru z krku, která pomáhá při diagnostice streptokokové infekce skupiny A.

Strep A rychlý test

Lomina Strep A Test je kvalitativní membránový imunoanalytický test pro detekci sacharidového antigenu Strep A ve výtěru z krku. Membrána je v testovací oblasti předem potažena protilátkou anti-StrepA. Během testování reaguje vzorek s částicí potaženou anti-StrepA. Směs vzorku a reagentů migruje po membráně, kde dochází k imunochemické reakci v průběhu kapilární migrace a reaguje s anti-StrepA na membráně a vytváří barevný proužek. Přítomnost barevného proužku v testovací oblasti znamená pozitivní výsledek, zatímco její nepřítomnost znamená negativní výsledek. Jako kontrola postupu se v kontrolní oblasti vždy objeví barevný proužek, který indikuje, že byl přidán správný objem vzorku a došlo k aktivaci membrány.

Možné varianty balení:

Použitelný biologický materiál:

Test byl vyvíjen a testován pro detekci Strep A ve výtěru z krku

Výtěr z krku

Základní parametry, charakteristika a limity:

Doba provedení testu: 10 min

IVD kategorie: IVD ostatní

Senzitivita: 95.10% (95%CI: 89.60%-98.20%)

Specificita: 97.80% (95%CI*: 95.80%-99.99%)

Přesnost: 99.3% 97.20% (95%CI*: 95.30%-98.40%)

Interpretace výsledků:

A. Negativní výsledek testu:

V kontrolní oblasti (C) se objevuje jeden barevný proužek. V testovací oblasti (T) se neobjeví žádný barevný proužek.

B. Pozitivní výsledek testu:

Objeví se dva barevné proužky. Jeden barevný proužek by měl být v kontrolní oblasti (C) a druhý barevný proužek by měl být v testovací oblasti (T). Intenzita barvy v testovací oblasti (T) se bude lišit v závislosti na koncentraci Strep A přítomných ve vzorku. Proto by měl být jakýkoli odstín barvy v testovací oblasti (T) považován za pozitivní.

C. Neplatný výsledek testu:

V kontrolní oblasti (C) se nezobrazí žádný proužek. Nejpravděpodobnější příčinou selhání kontrolní oblasti je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávný postup. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora.

Ke stažení:

Document

EnglishGermanCzech

Instructions for use (IFU)

-

-

Download

CE Certificate

Download

-

-

Vysoká senzitivita a specificita testů

Rychlý výsledek
testu

Testováno v akreditovaných laboratořích

Jednoduchá aplikace
testu

The information provided on this site is intended for healthcare professionals only. Click on the box below to confirm that you are a healthcare professional.

Yes, I am a healthcare professional

This will close in 0 seconds

Připravujeme. Již brzy!