Lomina SARS-CoV-2 Antigenní LTX test (nosní výtěr)

Určený účel použití:

Souprava je určena ke kvalitativní detekci nového nukleokapsidového (N) antigenu koronaviru ve vzorcích lidského orofaryngeálního a/nebo nasofaryngeálního výtěru in vitro. Používá se jako doplňkový zdravotnický prostředek pro případy podezření na nový koronavirus. Nelze jej použít jako jediný základ pro diagnostiku.

Video

Možné varianty balení:

Použitelný biologický materiál:

Test je vyvinut a testován pro použtií vzorku z nasofaryngeálních nebo orofaryngeálních stěrů.

Nasopharyngeal swab

Oropharyngeal swab

Základní parametry, charakteristika a limity:

Senzitivita: 97,7% (95% CI: 93,40% – 99,52%)

Specificita: >99,9% (95% CI: 98,85% – 100%)

 

Interpretace výsledků:

1. SARS-CoV-2 (COVID-19) Pozitivní:

Jedno pásmo / řádek se objeví v kontrolní oblasti „C“ a další pásmo / řádek se objeví v oblasti „T“ (obrázek A).

2. Negativní test:

V kontrolní oblasti „C“ se objeví pouze jedno pásmo / řádek, jinde není žádný další sloupcový znak. (obrázek B)

Nevalidní test:

V kontrolní oblasti (C) se neobjeví žádné pásmo / řádek, ať už je nebo není přítomno testovací pásmo „T“. Opakujte neplatné testy s novým vzorkem, novým testovacím zařízením a reagentem. Nedostatečný objem vzorku, nepřesný provozní postup nebo prošlé testy mohou vést k neplatnému výsledku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte místního distributora. (obrázek C).

Ke stažení:

Dokument

Anglicky

Německy

Česky

Návod k použití

Stáhnout

Stáhnout

Stáhnout

Prohlášení o shodě

Stáhnout

-

-

Vysoká senzitivita a specificita testů

Rychlé vyhodnocení testů

Jednoduchá aplikace

Testováno v akreditovaných laboratořích

Ukraine, we stand with you! No war in Ukraine.

We stopped all our business activities with the Russian Federation. We fully support Ukraine. #staystrong #nowar

Připravujeme. Již brzy!