Lomina SARS-CoV-2 Antigenní LTX selftest (nosní výtěr)

Lomina SARS-CoV-2 Antigen LTX Selftest je testovací souprava určená pro domácí použití laiky ke kvalitativní detekci nukleokapsidového (N) antigenu nového koronaviru ve vzorcích nosních výtěrů odebraných vlastním odběrem in vitro.

Určený účel použití:

Lomina SARS-CoV-2 Antigen LTX Selftest je testovací souprava určená pro domácí použití laiky ke kvalitativní detekci nukleokapsidového (N) antigenu nového koronaviru ve vzorcích nosních výtěrů odebraných vlastním odběrem in vitro. Používá se jako doplňkový zdravotnický prostředek pro případy podezření na nový koronavirus určený k detekci viru přibližně od 5. dne po infekci včetně asymptomatických případů. Nelze jej použít jako jediný základ pro diagnostiku a vyloučení pneumonitidy infikované novým koronavirem. Lomina SARS-CoV-2 Antigen LTX Selftest je určen k sebetestování všech věkových skupin pro dospělé nebo pod dohledem dospělých. Pacienti s omezenými schopnostmi musí požádat o asistenci odborníka nebo pro tento účel vyškolenou osobu.

Video:

Možné varianty balení:

Použitelný biologický materiál:

Test je vyvinut a testován pro použití vzorku z nosního stěru.

Nosní výtěr

Základní parametry, charakteristika a limity:

Senzitivita: 97,04% (95% CI: 94,99% – 98,41%)

Specificita: >99,80% (95% CI: 99,29% – 99,98%)

Přesnost: 98,97 % (95 % CI: 98,31 %-99,42 %)

Interpretace výsledků:

1. SARS-CoV-2 (COVID-19) Pozitivní:

Jedno pásmo / řádek se objeví v kontrolní oblasti „C“ a další pásmo / řádek se objeví v oblasti „T“ (obrázek A).

2. Negativní test:

V kontrolní oblasti „C“ se objeví pouze jedno pásmo / řádek, jinde není žádný další sloupcový znak. (obrázek B). 

3. Neplatný test:

V kontrolní oblasti (C) se neobjeví žádné pásmo / řádek, ať už je nebo není přítomno testovací pásmo „T“. Opakujte neplatné testy s novým vzorkem, novým testovacím zařízením a reagentem. Nedostatečný objem vzorku, nepřesný provozní postup nebo prošlé testy mohou vést k neplatnému výsledku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte místního distributora. (obrázek C).

Ke stažení:

Document

EnglishGermanCzech

Instructions for use (IFU)

Available: IT, ESP, FR, SWE, DEN, FIN, PL, SK

Download

Download

Download

Certificate of Conformity

Download

-

-

Vysoká senzitivita a specificita testů

Rychlé vyhodnocení
testů

Testováno v akreditovaných laboratořích

Jednoduchá
aplikace

Připravujeme. Již brzy!