LOMINA-PCR-2215

Určený účel použití:

LOMINA Real-Time PCR System používá fluorescenční barviva nebo fluorescenčně značené specifické sondy ke značení a sledování produktů PCR, monitorování a sběr fluorescenčních dat během cyklu v reálném čase a prostřednictvím odpovídajícího analytického softwaru k analýze produktu a výpočtu modelu počátečního formátu testovaného vzorku.

Možné varianty balení:

Použitelný biologický materiál:

Test je vyvinut a testován pro použití vzorků nasofaryngeálních nebo orofaryngeálních výtěrů.

Nasofaryngeální

Orofaryngeální

Základní parametry, charakteristika a limity:

Sensitivita: 1 copy of human gene

Reliabilita: 99.7% reliability of distinguishing between 5000 copies and 10000 copies

Doba chodu: 40 min

Průběh procesu a interpretace:

Zobrazení aktuální teplotní fáze provozu

Referenční graf hodnot FL.

Zobrazena referenční hodnota FL příslušné jamky.

Relativní intenzita fluorescence aktuálního vzorku na každém filtrovém kole

Vysoká senzitivita a specificita testů

Rychlé vyhodnocení testů

Testováno v akreditovaných laboratořích

Jednoduchá aplikace