Lomina HPV Antibody – krevní test na lidský papilomavirus – ve vývoji

Určený účel použití:

LOMINA HPV Antibody Rapid Test je laterálním průtokovým imunotestem k detekci specifických IgG protilátek proti lidskému papilomaviru (HPV) u člověka, který detekuje přítomnost specifických IgG protilátek proti HPV16 a HPV18.

HPV IgG Test:

Infekce lidským papilomavirem (HPV infekce) je infekcí lidským papilomavirem (HPV). Většina HPV infekcí nezpůsobuje žádné příznaky a spontánně odezní. HPV typy 16 a 18 jsou nejběžnější onkogenní typy HPV, které jsou zodpovědné asi za 70 % všech karcinomů děložního čípku. HPV infekci způsobuje lidský papilomavirus, DNA virus z rodiny papilomavirů, kterých je známo více než 170 typů. Tyto typy se obvykle šíří trvalým přímým kontaktem kůže s kůží, přičemž nejčastějším způsobem je vaginální a anální sex. Občas se může během těhotenství přenést z matky na dítě. Lidé se mohou nakazit více než jedním typem HPV. HPV postihuje pouze lidi. Od roku 2007 je očkování proti HPV široce dostupné ve vyspělých i některých rozvojových zemích. Vakcíny k prevenci HPV infekce mají potenciál drasticky snížit celosvětový problém rakoviny děložního čípku. V USA jsou komerčně dostupné tři vakcíny proti HPV schválené Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv: Cervarix, Gardasil a Gardasil-9, které chrání proti HPV16 a HPV18. Dřívější studie ukázaly, že vakcíny Cervarix a Gardasil vyvolávají trvale vysoké hladiny neutralizačních protilátek proti HPV antigenu, zejména IgG a IgA. Přítomnost protilátek IgG proti HPV v plné lidské krvi, séru nebo plazmě může indikovat stav imunizace proti HPV. Rychlý test na HPV IgG využívá HPV16 a HPV18 antigeny k detekci lgG protilátek proti lidskému papilomaviru.

Možné varianty balení:

Použitelný biologický materiál:

Test je vyvinut a testován pro použtií vzorku plné krve, séra či plazmy.

Plná krev

Sérum

Plasma

Základní parametry, charakteristika a limity:

Doba provedení testu: 15 min

Kategorie onemocnění: Infekční onemocnění (časný indikátor nádoru)

Princip:

LOMINA HPV Antibody Rapid Test Device umožňuje detekci specifické IgG protilátky proti lidskému papilomaviru vizuální interpretací změny barvy na vnitřním proužku. Anti-human lgG protilátky jsou imobilizovány na testovacích místech membrány. HPV16 a HPV18 antigeny jsou konjugované s barevnými částicemi (HPV konjugáty).Po přidání vzorku a pufru do příslušné jamky na testovací kazetě se lgG protilátky v případě jejich přítomnosti naváží na HPV konjugáty na testovací kazetě. Jakmile se vzorek začne kapilárně přesouvat podél proužku a interagovat s reagenciemi na membráně, je komplex zachycen anti-human IgG protilátkami imobilizovanými v detekční zóně. V testovací oblasti se objeví barevný proužek. Barevný proužek (proužky) znamená pozitivní výsledek. Pokud se proužek neukáže, značí to negativní výsledek. Tím, jak se kapalina dále přesouvá po testovacím proužku, objeví se kontrolní proužek. Barevný proužek v kontrolní oblasti slouží jako procedurální kontrola, která indikuje, že byl přidán správný objem vzorku a došlo k prosáknutí membrány.

Vysoká senzitivita a specificita testů

Rychlé vyhodnocení testů

Testováno v akreditovaných laboratořích

Jednoduchá aplikace