Lomina Helicobacter pylori antigen test

Lomina Helicobacter pylori antigen test. Jedná se o nejběžnější test na detekci H. pylori ve stolici. Test hledá ve stolici proteiny (antigeny) spojené s infekcí Helicobacter pylori.

Určený účel použití:

Lomina H.pylori Antigen Test je rychlá chromatografická imunoanalýza pro kvalitativní detekci antigenů Helicobacter pylori v lidských výkalech, která poskytuje výsledky do 10 minut. Test využívá protilátky specifické pro antigeny H. pylori k selektivní detekci antigenů Helicobacter pylori ve vzorcích lidské stolice.

Helicobacter pylori antigen test:

Rychlý test na antigen H. pylori je kvalitativní imunoanalýza s laterálním průtokem pro detekci antigenů H. pylori ve vzorcích lidských výkalů. V tomto testu je membrána předem potažena protilátkami proti H. pylori v oblasti testovací linie testu. Během testování reaguje spekt imán s částicí potaženou protilátkami proti H. pylori. Směs na membráně kapilárně migruje směrem nahoru, kde reaguje s protilátkami proti H. pylori na membráně a vytváří barevnou linii. Přítomnost této barevné čáry v t est ované oblast i znamená pozitivní výsledek, zatímco její nepřítomnost znamená negativní výsledek. pokud vzorek obsahuje antigen H. pylori, objeví se v t est ované oblast i barevná čára, což znamená pozitivní výsledek. Pokud vzorek neobsahuje antigen H. pylori, barevná čára se v této oblasti neobjeví, což znamená negativní výsledek. Jako kontrola postupu se v oblasti kontrolní linie vždy objeví barevná čára, která indikuje, že byl přidán správný objem vzorku a došlo k zavadnutí membrány.

Možné varianty balení:

Použitelný biologický materiál:

Test je vyvinut a testován pro použití vzorků odebraných ze stolice.

Odběr vzorků stolice

Základní parametry, charakteristika a limity:

Doba provedení testu: 10 min

IVD kategorie: IVD ostatní

Sensitivita: 98.80% (95% CI: 95.80%-99,9%)

Specificita: 98.40% (95% CI: 98.5%-99.7%)

Přesnost: 98.60% (95% CI: 96.80%-99.50%)

Interpretace výsledků:

A. Negativní výsledek testu:

V kontrolní oblasti (C) se objevuje jedna barevná čára. V testovací oblasti (T) se neobjeví žádná barevná čára.

B. Pozitivní výsledek testu:

Objeví se dvě barevné čáry. Jedna barevná čára by měla být v kontrolní oblasti (C) a druhá barevná čára by měla být v testovací oblasti (T). Intenzita barvy v testovací oblasti (T) se bude lišit v závislosti na koncentraci Helicobacter pylori přítomného ve vzorku. Proto by měl být jakýkoli odstín barvy v testovací oblasti (T) považován za pozitivní.

C. Neplatný výsledek testu:

Kontrolní řádek se nezobrazí. Nejpravděpodobnější příčinou selhání kontrolní linie je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné postupy. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora.

Ke stažení:

Document

EnglishGermanCzech

Instructions for use (IFU)

Download

-

Download

CE Certificate

Download

-

-

Vysoká senzitivita a specificita testů

Rychlé výsledky testu

Testováno v akreditovaných laboratořích

Jednoduchá aplikace testu

Připravujeme. Již brzy!