Lomina hCG Těhotenský test

Lidský choriový gonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon produkovaný a vyvíjející se placentou krátce po oplodnění. V normálním těhotenství lze hCG detekovat jak v moči, tak v séru nebo plazmě již 7 až 10 dní po početí. Hladina hCG dále velmi rychle stoupá, často přesahuje 100mIU/ml do prvního vynechání menstruace a vrcholí v rozmezí 100 000-200 000mIU/ml přibližně 10-12 týdnů těhotenství. Výskyt hCG jak v moči, tak v séru nebo plazmě brzy po početí a jeho následný rychlý nárůst koncentrace během časného těhotenského růstu z něj činí vynikající marker pro časnou detekci těhotenství.

Určený účel použití:

Lomina Pregnancy Enhanced Sensitivity Test je rychlý chromatografický imunoanalytický test pro kvantitativní detekci lidského choriového gonadotropinu v moči, který pomáhá při včasné detekci těhotenství.

Citlivý těhotenský test:

Lidský choriový gonadotropin (hCG) je glykoproteinový hormon produkovaný a vyvíjející se placentou krátce po oplodnění. V normálním těhotenství lze hCG detekovat jak v moči, tak v séru nebo plazmě již 7 až 10 dní po početí. Hladina hCG dále velmi rychle stoupá, často přesahuje 100mIU/ml do prvního vynechání menstruace a vrcholí v rozmezí 100 000-200 000mIU/ml přibližně 10-12 týdnů těhotenství. Výskyt hCG jak v moči, tak v séru nebo plazmě brzy po početí a jeho následný rychlý nárůst koncentrace během časného těhotenského růstu z něj činí vynikající marker pro časnou detekci těhotenství.

Možné varianty balení:

Použitelný biologický materiál:

Test je vyvinut a testován ze vzorku lidské moči.

Vzorek moči

Základní parametry, charakteristika a limity:

Doba provedení testu: 3 min

IVD kategorie: IVD ostatní

Kategorie: Těhotenský test

Senzitivita: 100% (95.0%CI: 47.8%-100%)

100% (95.0%CI: 96.5%-100%)

Přesnost: 100% (95.0%CI: 96.7%-100%)

Princip

Lomina Pregnancy Enhanced Sensitivity Test je rychlý jednostupňový imunoanalytický test s laterálním průtokem pro kvalitativní detekci lidského choriového gonadotropinu (hCG) v moči, který pomáhá při včasné detekci těhotenství. Test využívá kombinaci protilátek včetně monoklonální protilátky proti hCG, která selektivně detekuje zvýšené hladiny hCG. Test se provádí přidáním moči do hydrofilní tyčinky a získáním výsledku z barevných čar.

Interpretace výsledků:

A. Negativní výsledek testu:

V kontrolní oblasti (C) se objeví jeden barevný proužek. V testovací oblasti (T) se neobjeví žádný proužek. Tento výsledek znamená, že pravděpodobně nejste těhotná.

B. Pozitivní výsledek testu:

Objeví se dva výrazné barevné proužky. Jeden proužek by měl být v kontrolní oblasti (C) a druhý v testovací oblasti (T). Jeden proužek může být světlejší než druhý; nemusí se shodovat. Tento výsedek znamená, že jste pravděpodobně těhotná.

C. Neplatný výsledek testu:

Výsledek je neplatný, pokud se v kontrolní oblasti (C) neobjeví žádný barevný proužek, a to i v případě pokud se v testovací oblasti (T) objeví proužřek. Nejpravděpodobnější příčinou selhání kontrolní oblasti je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávný postup. Zkontrolujte postup a opakujte test s novým testovacím páskem. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora.

Ke stažení:

Document

EnglishGermanCzech

Instructions for use (IFU)

Download

-

Download

CE Certificate

Download

-

-

Vysoká senzitivita a specificita testů

Rychlé výsledky testu

Testováno v akreditovaných laboratořích

Jednoduchá aplikace testu

Připravujeme. Již brzy!