Lomina Fecal Occult (FOB) test z krve

Lomina Fecal Occult Blood (FOB) Test je rychlotest, který kvalitativně detekuje nízké hladiny okultní krve ve stolici. Na rozdíl od guajakových testů navíc přesnost testu není ovlivněna stravou pacientů.

Určený účel použití:

Lomina Fecal Occult Blood (FOB) Test je rychlotest, který kvalitativně detekuje nízké hladiny okultní krve ve stolici. Test využívá je založen na principu dvojité protilátky, který selektivně detekuje fekální okultní krev v koncentraci 50 ng/ml nebo vyšší, resp. 6 μg/g stolice. Na rozdíl od guajakových testů navíc přesnost testu není ovlivněna stravou pacientů.

Fecal Occult Blood FOB test:

Lomina Fecal Occult Blood (FOB) Test je kvalitativní membránový imunoanalytický test s laterálním průtokem pro detekci lidské okultní krve ve stolici. Membrána je v testovací oblasti proužku předem potažena protilátkou anti-hemoglobinu. Směs stolice a reagentu migruje po membráně, kde dochází k imunochemické reakci v průběhu kapilární migrace a reaguje s anti-hemoglobinem na membráně a vytváří barevný proužek. Přítomnost barevného proužku v testovací oblasti znamená pozitivní výsledek, zatímco její nepřítomnost znamená negativní výsledek. Jako kontrola postupu se v kontrolní oblasti vždy objeví barevný proužek, který indikuje, že byl přidán správný objem vzorku a došlo k aktivaci membrány.

Možné varianty balení:

Použitelný biologický materiál:

Test je vyvinut a testován pro použití vzorků odebraných ze stolice.

Odběr vzorků stolice

Základní parametry, charakteristika a limity:

Doba provedení testu: 5 min IVD kategorie: IVD ostatní Sensitivita: 98.40% (95%CI: 91.60%-100%) Specificita: 99.30% (95%CI*: 97.80%-99.80%) Přesnost: 99.10% (95%CI*: 97.80%-99.80%)

Interpretace výsledků:

A. Negativní výsledek testu:

V kontrolní oblasti (C) se objevuje jedna barevná čára. V testovací oblasti (T) se neobjeví žádná barevná čára.

B. Pozitivní výsledek testu:

Objeví se dvě barevné čáry. Jedna barevná čára by měla být v kontrolní oblasti (C) a druhá barevná čára by měla být v testovací oblasti (T). Intenzita barvy v testovací oblasti (T) se bude lišit v závislosti na koncentraci FOB přítomného ve vzorku. Proto by měl být jakýkoli odstín barvy v testovací oblasti (T) považován za pozitivní.

C. Neplatný výsledek testu:

Kontrolní řádek se nezobrazí. Nejpravděpodobnější příčinou selhání kontrolní linie je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné postupy. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora.

Ke stažení:

Document

EnglishGermanCzech

Instructions for use (IFU)

Download

-

Download

CE Certificate

Download

-

-

Vysoká senzitivita a specificita testů

Rychlé výsledky testu

Testováno v akreditovaných laboratořích

Jednoduchá aplikace testu

Připravujeme. Již brzy!