Lomina CRP Protein test

Chcete zjistiti jestli nemáte kutní zánět? Využijte LOMINA CRP test jako první obecný ukazatel, jehož zvýšená hladina v krvi značí přítomnost akutní infekce, ale i rizika vzniku nemocí v pozdějším věku.

Určený účel použití:

LOMINA CRP Protein Test Device je imunochromatografickým testem založeným na dvou specifických protilátkách proti lidskému CRP. Tvorba testovacích proužků v závislosti na koncentraci umožňuje rychlé semikvantitativní stanovení CRP ve vzorcích plné krve.

Test C-reaktivního proteinu (CRP)

C-reaktivní protein (CRP) v séru pacienta byl nalezen ve spojení s akutními infekcemi, nekrotickými stavy a řadou zánětlivých onemocnění. Mezi hladinami CRP v séru a nástupem zánětlivého procesu existuje silná korelace. Sledování hladin CRP v séru pacienta indikuje účinnost léčby a hodnocení zotavení pacienta. Používá se zejména k odlišení bakteriálních infekcí od těch virových.

Možné varianty balení:

Použitelný biologický materiál:

Test je vyvinut a testován pro použtií vzorku plné krve, séra či plazmy.

Plná krev

Základní parametry, charakteristika a limity:

Doba provedení testu: 10 min

IVD kategorie: ostatní

Kategorie onemocnění: Zánětlivá onemocnění

Senzitivita: 98.8% (95% CI: 95.6%-100%)
Specificita: 98.7% (95% CI: 96.6%-99.6%)
Přesnost: 98.7% (95% CI: 97.0%-99.6%)

Jaká hladina CRP je považována za normální a kdy už naopak mluvíme o nepřirozeném zvýšení? Za přirozené hodnoty CRP u zdravého člověka se považuje hladina do 5mg/l krve. Vyšší CRP hodnoty, které se pohybují v rozmezí 5 až 40 mg/l mohou značit zánět či virovou infekci, při bakteriálních infekcích se hodnoty běžně pohybují mezi 40 až 200 mg/l a při závažných infekcích (u sepse) či popáleninách mohou 200 mg/l dokonce přesahovat. Až 500 mg/l pak může vyvolat infekce gramnegativními bakteriemi. Vyšší čísla ale nemusí automaticky znamenat jen onemocnění či úraz.

Princip

LOMINA CRP Protein Test Device je imunochromatografickým testem založeným na dvou specifických protilátkách proti lidskému CRP. Tvorba testovacích proužků v závislosti na koncentraci umožňuje rychlé semikvantitativní stanovení CRP ve vzorcích plné krve.
Na testovací zařízení se nanese testovaný vzorek, který se zředí pufrovacím roztokem. Vzorek prochází testovacím proužkem. Pokud testovaný vzorek obsahuje CRP, naváže se na první anti-CRP protilátku, která je konjugována s koloidním červeným zlatem za účelem barevného označení. Komplex CRP protilátky a červeného zlata spolu s tekutým vzorkem se šíří přes membránu, na které je se nachází testovací proužek druhé anti-CRP protilátky. Komplex CRP protilátky a zlato je imobilizován protilátkami na membráně, což vede ke vzniku červených proužků.
Intenzita testovacího proužku závisí na koncentraci CRP ve vzorku. Testovací proužek (T) méně výrazný než referenční proužek (R) indikuje, že hladina CRP ve vzorku je mezi 10–30 mg/l. Testovací proužek (T) stejně či podobně výrazný jako referenční proužek (R) indikuje, že hladina CRP ve vzorku je přibližně 30 mg/ml. Testovací proužek (T) výraznější než referenční proužek (R) indikuje, že hladina CRP ve vzorku je vyšší než 30 mg/ml.

Ke stažení:

Document

EnglishGermanCzech

Instructions for use (IFU)

Download

-

Download

CE Certificate

Download

-

-

Vysoká senzitivita a specificita testů

Rychlé vyhodnocení testu

Testováno v akreditovaných laboratořích

Jednoduchá aplikace

Připravujeme. Již brzy!